Marek Michalak - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.
Marek Michalak - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r. (druki nr 2681 i 2722).


Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Padły pytania skierowane do mnie, niektóre ogólne. Najpierw chciałbym odnieść się do tej ostatniej kwestii. Nie ma w ogóle czegoś takiego, jak dobra czy zła pedofilia. Pedofila jest czymś złym, to jest zjawisko niewłaściwe. Próba jakiegokolwiek relatywizowania tego zjawiska jest niegodziwością. Jeśli ktoś to robi, to postępuje niewłaściwie, to jest złe. W ten sposób nawet nie należy tego rozważać.

    (Poseł Marzena Dorota Wróbel: Ale jaki typ edukacji o tym mówi?)

    Miałem się odnieść do tematu dotyczącego edukacji seksualnej, edukacji w zakresie seksualności, jeśli chodzi o dzieci. Edukacja w tym zakresie jest potrzebna. W przypadku dziecka, które ma wiedzę o swojej seksualności, które wie, czym jest dobry i zły dotyk, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że zostanie ofiarą wykorzystywania seksualnego.

    (Poseł Marzena Dorota Wróbel: A nie wie pan, że mamy edukację seksualną?)

    Wicemarszałek Wanda Nowicka:

    Bardzo proszę nie przerywać panu ministrowi.

    Proszę kontynuować.

    Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak:

    Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że już nie należy się zastanawiać, czy edukować, czy nie. Raczej stawiałbym pytanie, jak, w jakim kierunku ona powinna pójść.

    (Poseł Marzena Dorota Wróbel: Ale pan nie...)

    Pani poseł, ja teraz chciałbym, dobrze?

    (Poseł Borys Budka: Proszę nie przeszkadzać.)

    Wicemarszałek Wanda Nowicka:

    Pani posłanko, bardzo proszę nie przeszkadzać panu ministrowi w odpowiedzi. Pani posłanko, utrudnia pani prowadzenie obrad. Bardzo proszę nie utrudniać panu ministrowi odpowiedzi.

    Bardzo proszę kontynuować.

    Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak:

    Bardzo ważne jest badanie jakości, sprawdzanie, jakie treści, na jakim etapie, w jakim okresie są podawane, a na pewno nie taki kierunek, że tak czy nie, tylko jak, to jest istotne.

    Było też pytanie, do którego się odniosę i które chyba było kierowane bezpośrednio, ale pan minister ewentualnie uzupełni. Chodziło o odbieranie dzieci. Rozumiem, że w kontekście omawianego dzisiaj tematu mówimy o odebraniu dzieci wykorzystywanych seksualnie, żeby je uchronić. To jest właściwy kierunek. Trzeba dzieci chronić i nie dopuszczać do sytuacji wykorzystywania seksualnego przez kogokolwiek, szczególnie przez najbliższych. Dziękuję bardzo.


Oglądano 714 razy


Posiedzenie | Videosejm